Telegram

Tải xuống Telegram

Phiên bản mới nhất của Telegram
Telegram 9.0.2 Mod APK
  • LiteOptimized tất cả đồ họa
  • Analytics đã bị xóa
  • Đã loại bỏ các lớp rác
  • Việc sửa đổi sẽ không yêu cầu bật các Dịch vụ của Google nếu chúng không có trong hệ thống
  • Đã thêm một số chủ đề từ Telegraph với bản xem trước
  • Chữ ký đã thay đổi
  • Chống xóa
Phiên bản gốc của Telegram